57096 57199
63359 63473
5805$
 

TELEFON KABLOLARI - DAHİLİ TİP KABLOLAR