GERİ DÖNÜŞÜM POLİTİKAMIZ


Dasa Kablo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğini sağlamak ve ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengeyi sağlamak için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturulan Çevre Politikası’nın hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir:

  • ✔ Ürünlerimizin çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmeleri, ürün tasarım sürecine dahil etmek, herhangi bir yeni süreci uygulamaya koymadan önce sürecin çevresel etkilerini değerlendirmek.

  • ✔ Tüm yatırım ve tedariklerimizde çevresel etkiler ile risk ve fırsatları değerlendirmek ve mümkün olduğunca olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri tercih etmek, ürün ve hizmet satın alırken de aynı özelliği dikkate almak.

  • ✔ Üretim ve hizmet süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemek.

  • ✔ Tüm üretim, geri kazanım ve hizmet faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakları korumak için enerji ve su kullanımını en aza indirmek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak.

  • ✔ Çevre performansımızı artırmak için, çevre yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli hallerde güncellemek ve çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

  • ✔ Kirliliğin önlenmesi için atıkların kontrol altında tutulduğunu ve atıkların azaltılmasına yönelik iyileştirmeler yapmak.

  • ✔ Faaliyetleri sırasında oluşan kâğıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulamak.