KALİTE POLİTİKAMIZ


  • ✔ Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmak.

  • ✔ İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlemek.

  • ✔ Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirmek.

  • ✔ Topluluk şirketlerinin ve onların müşterilerinin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek.

  • ✔ Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak.

  • ✔ Çalışanlarımızın işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak rahat ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, faaliyetlerimizden olumsuz etkilenme ihtimali olan tüm tarafların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek koşulların ortadan kaldırılması amacıyla tehlike ve risk analizleri yapmak.

  • ✔ Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek.