H05Z-U,K, H07Z-U,R,K


KULLANIM ALANI
Yalnızca kuru yerlerdeki iç bağlantı için. Baflka yerdeki örnek olarak görülebilir veya boru veya tüp içindeki sabit tesisatlar için.