LOOKAB® TC-3


KULLANIM ALANLARI

TC-1 yassı dengesiz mikrofon kablosu Walkman’ ler gibi hareketli uygulamalarda kullanılırlar.
TC-3 dengesiz profesyonel mikrofon kablosu yassı kablo gereken tv kanalları ve hareketli uygulamalarda kullanılırlar.