N2XCH


KULLANIM ALANLARI

Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.