(N)SHXAÖ, (N)SHXAFÖ, (N)SHXAFCMÖ


KULLANIM ALANI
Özellikle kısa devre ve topraklama bağlantılar› için kullanılır. Raylı taşıtlarda, otobüslerde, sürekli işleyen teçhizatlarda, boruların içinde ve kapalı tesisat kanallarında kullanılır.