(N)TSWÖU-J


KULLANIM ALANI
Açık ve kapalı madenlerde besleme kablosu olarak kullanılır.